Wat is INzicht? » Bijles

BIJLES VOOR VERSCHILLENDE VAKKEN

SECUNDAIR ONDERWIJS
 

Ons team bestaat uit vakleerkrachten met een brede waaier aan kennis en ervaring binnen het onderwijs en het bedrijfsleven. Hierdoor kan INzicht jou bijstaan in een uitgebreid arsenaal aan onderwijsvakken. Ons team staat altijd garant voor studiebegeleiding van de hoogste kwaliteit en bijles op maat.

 

Bij de eerste kennismaking kiezen we de beste mentor voor jou op dat moment. Tijdens de studiebegeleiding en bijlessen overloop je samen met je mentor de geziene leerstof, krijg je extra uitleg waar nodig en oefen je samen alles terug in. Toetsen en opdrachten worden herbekeken, opnieuw gemaakt en verbeterd. 

 

Tijdens de bijlessen krijg je bovendien feedback over je studiemethode en je vooruitgang. 

 

Er wordt vooral ingezet op de motivatie en werklust van de jongere. Ouders kunnen telkens feedback vragen over de evolutie van hun kind. 

 

Momenteel bieden we bijlessen en begeleiding aan voor volgende vakken:

 

 

Algemene Vakken en Talen Specifieke Vakken
Wiskunde Toegepaste Natuurwetenschappen
Latijn STEM
Frans Toegepaste Fysica
Engels Toegepaste Chemie
Nederlands Toegepaste Biologie
Duits Sociale Wetenschappen
Fysica Gedragswetenschappen
Chemie Huishoudkunde
Biologie Opvoedkunde
Natuurwetenschappen Mechanica
Aardrijkskunde Elektriciteit
Geschiedenis Techniek
Handelseconomie
Toegepaste Economie
Burgelijk en handelsrecht
Programmeren: Python en Java