Examencommissie? De voordelen en nadelen op een rijtje

Gepubliceerd op 17 maart 2019 13:18

De voordelen en nadelen van Examencommissie

Ben je aan het twijfelen om over te stappen naar de Examencommissie (de nieuwe term voor de middenjury)? Voor je de keuze maakt is het belangrijk om na te gaan of dit een goede weg is voor je studieloopbaan. INzicht lijst voor jou enkele uitspraken over de Examencommissie op en geeft er een beeld van voordelen en nadelen aan. We hopen jou hiermee te helpen om de juiste beslissing te nemen. 

 

1. Je kan op je eigen tempo studeren en examens inplannen. 

 

De redenen om te kiezen voor het traject Examencommissie zijn heel uiteenlopend. Sommige jongeren willen werken maar ondertussen hun diploma halen, anderen hebben gezondheidsproblemen of hebben een zwangerschap waardoor ze het regulier onderwijs moeilijker kunnen volgen. Nog anderen hebben problemen met taal, verblijven even in het buitenland of hebben een achterstand opgelopen doorheen de jaren die ze in een kortere tijd willen inhalen. 

 

Voordelen: De voordelen hiervan zijn heel duidelijk en zijn voor velen de beweegreden voor de keuze naar de Examencommissie. 

 

Nadelen: Door de duidelijke voordelen worden jammer genoeg vaak de nadelen onderbelicht. Het is toch belangrijk om deze ook in te zien en te erkennen zodat je achteraf geen onverwachte teleurstellingen oploopt. De teleurstellingen kunnen er extra voor zorgen dat je uiteindelijk toch afhaakt en geen diploma haalt, wat we natuurlijk allemaal willen vermijden. 

 

Je zal een zekere vorm van discipline moeten hebben om voor jezelf te zorgen dat je op schema blijft en je doelstellingen behaalt. Vele jongeren vallen in de valkuil van 'ik heb tijd genoeg'. Hierdoor plannen sommigen hun leertijden niet of te weinig in waardoor ze uiteindelijk te weinig tijd vrijmaken om te studeren met als gevolg een tekort voor het examen. 

 

Het komt ook regelmatig voor dat jongeren zich te sterk inschatten en de examens te kort op elkaar inplannen om zo snel mogelijk hun diploma te halen. Hierdoor maken ze het zichzelf te zwaar en te moeilijk met gevolgen als tekorten en demotivatie. 

 

INzicht probeert de jongeren te begeleiden door samen haalbare planningen op te stellen en te helpen om de discipline hoog te houden om de doelstellingen te behalen. Vertrouw je niet 100% op je eigen planning en discipline? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek en dan bekijken we hoe we jou het beste kunnen begeleiden. 

 

2. Je moet niet meer naar de les en studeert op je eigen manier. 

 

Bepaalde leerlingen hebben het gehad met hun leraren, directie of medeleerlingen. Dit kan zijn door pesterijen, te weinig hulp, leeftijdsverschillen in de klas, ... . Deze leerlingen gaan niet graag meer naar de les en kiezen soms voor de Examencommissie. 

 

Voordelen: De motivatie van de jongere kan stijgen door weg te gaan van de lessen waar hij of zij zich niet goed voelt. 

 

Nadelen: Door geen lessen meer te volgen op school krijgen de jongeren geen specifieke uitleg meer over de leerstof en moeten ze alles op zichzelf instuderen. Vaak is dit een moeilijke taak, zeker als je voor een bepaald vak al regelmatig problemen hebt gehad. De jongere studeert dan zelf de leerstof in en botst op problemen waarvoor hij of zij geen uitleg kan vragen. Dit demotiveert en zorgt ervoor dat de jongere zich voelt falen. De jongere zal dus hulp willen zoeken in zijn of haar gezin of sociale kring. Echter vinden jongeren niet altijd de gepaste hulp, zeker niet voor vakken zoals wiskunde of wetenschappen. 

 

INzicht biedt hier de gepaste hulp aan. Samen met de jongere en/of de ouders bekijken we waar er hulp op maat nodig is. Wij bieden bijlessen aan voor verschillende vakken en zijn gespecialiseerd in de Examencommissie. Daarnaast proberen we in samenspraak een eerlijke en goedkope prijs te vinden waarbij beide partijen zich goed voelen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

 

3. Je moet niet meer naar school en kan thuis of op een andere plek studeren wanneer je wilt. 

 

Andere grote beweegredenen naar de Examencommissie zijn schoolmoeheid, spijbelgedrag en weggestuurd zijn van school.

 

Voordelen: Je hoeft niet meer naar school te gaan en kiest zelf waar en wanneer je studeert. Je bent niet meer gebonden aan schooluren en schooldagen. 

 

Nadelen: Sommige jongeren hebben het moeilijk met het thuis studeren. Dit komt doordat ze sociaal geïsoleerder geraken. Ze hebben namelijk minder sociale contacten met medeleerlingen die ze anders dagelijks hebben. 

 

Bij INzicht worden vaak studiedagen georganiseerd. Tijdens deze studiedagen kunnen jongeren zich inschrijven voor een studieplek. INzicht biedt telkens 6 studieplekken in een huiselijke sfeer. De jongere krijgt dan een plek om te studeren, kan gebruik maken van de hulp van de leerkracht die aanwezig is en kan pauzes nemen in de groene natuur, bij de kippen, honden en paarden of stoom aflaten in de pauzekamer waar er een tafelvoetbal staat en een bokszak ter beschikking is. De jongeren krijgen dus een plek waar ze begeleid kunnen studeren, tijdig kunnen ontspannen en waar ze sociale contacten hebben met medestudenten. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

 

4. Het inschrijvingsgeld voor het behalen van je diploma is veel lager dan de schoolrekeningen. 

 

Om deel te nemen aan de Examencommissie volstaat het om een gratis verplichte infosessie te volgen waarna je kan inschrijven voor een gekozen studierichting. Het inschrijvingsgeld is eenmalig en bedraagt slechts 33 euro. 

 

Voordelen: Je kan als jou dat lukt een diploma halen door slechts 33 euro inschrijvingskosten te maken. Hierbij hou je wel rekening dat je de kennis en informatie die je nodig hebt voor de verschillende vakken van de studierichting zelf zal moeten opzoeken en samenbrengen. 

 

Nadelen: Veel jongeren vinden het moeilijk om de juiste informatie op te zoeken. Ze zoeken dan uiteindelijk toch naar leerboeken of online cursussen die te koop worden aangeboden. Deze kosten kunnen oplopen naargelang het aantal aan te kopen cursussen. Het is dus vaak voor verschillende jongeren en hun ouders moeilijk om in te schatten hoeveel de uiteindelijke kosten gaan zijn. Daarnaast hebben veel jongeren het lastig om bepaalde vakken zelfstandig in te studeren zonder begeleiding en zonder lessen. Sommigen gaan dan op zoek naar bijlessen of studiebegeleiding. Je kan op het internet gemakkelijk bijlessen of studiebegeleiding vinden, zelfs op maat van de Examencommissie, maar deze zijn veelal heel duur.

 

INzicht kan hier een redding zijn. Samen met de jongere en/of de ouders gaan wij op zoek naar de juiste begeleiding op maat. Dit gaat van bijlessen tot cursussen. Dit hoeft helemaal niet duur te zijn. In samenspraak vinden we een eerlijke prijs waarbij beide partijen zich goed voelen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

 

5. Als je niet slaagt in het 6de middelbaar op school, kan je vrijstellingen vragen voor je examens bij de Examencommissie.

 

Sommige jongeren behalen een C-attest in hun laatste jaar secundair onderwijs en hebben geen zin meer om een heel jaar over te doen. 

 

Voordelen: Je kan bij de Examencommissie een aangepast traject aanvragen waarbij je vrijstellingen krijgt voor de vakken waarvoor je al geslaagd was en enkel de vakken moet herdoen waar je een tekort voor had. 

 

Nadelen: Zoals eerder vermeld zal je deze vakken zelfstandig moeten instuderen. In de meeste gevallen heb je moeilijkheden voor de vakken waar je een tekort voor had en is het vaak onmogelijk voor de jongere om die vakken toch zelfstandig zonder uitleg te behalen. 

 

INzicht biedt ook hier de gepaste hulp aan. Samen met de jongere en/of de ouders bekijken we waar de moeilijkheden voor de jongere liggen. Wij bieden hiervoor bijlessen aan voor verschillende vakken en zijn gespecialiseerd in de Examencommissie. Daarnaast proberen we in samenspraak een eerlijke en goedkope prijs te vinden waarbij beide partijen zich goed voelen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

 

6. Er zijn geen inschrijvingsvoorwaarden dus je kan starten aan een opleiding zonder voorgaande attesten.

 

Om aan een studierichting te starten bij de Examencommissie moet je geen voorgaande attesten afleveren. Dit betekent dus dat je toch een diploma kan halen voor een studierichting waar je op school voor geclausuleerd was. 

 

Voordelen: Als gebeurtenissen of beslissingen in het verleden ervoor gezorgd hebben dat je bepaalde studierichtingen niet meer kon of mocht volgen kan je deze toch nog volgen en het diploma ervan behalen. Je kan dus een diploma naar jouw capaciteiten behalen los van je verleden. 

 

Nadelen: Vaak hebben jongeren toch een achterstand voor bepaalde vakken waardoor ze een basis missen. Het is dan niet gemakkelijk voor de jongere om deze achterstand zelfstandig in te halen. 

 

INzicht helpt de jongere zijn of haar achterstanden weg te werken. Samen met de jongere en/of de ouders bekijken we waar de moeilijkheden voor de jongere liggen. Wij bieden hiervoor de gepaste bijlessen aan. Daarnaast proberen we in samenspraak een eerlijke en goedkope prijs te vinden waarbij beide partijen zich goed voelen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.