Sociale media voeden faalangst

Gepubliceerd op 27 maart 2019 12:38

Sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat zijn niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Meer nog, voor veel mensen is het een deel geworden van zichzelf. Man en vrouw spenderen tot wel uren aan sociale media en naast deze virtuele bezigheid is het ook vaak een gespreksonderwerp in real-life. De discussie over de voordelen en de nadelen van sociale media is al door menig man, van jong tot oud, uitvoerig gevoerd. In dit artikel gaan wij de voordelen en nadelen van sociale media op onze prestatiedrang naast elkaar leggen, bespreken en linken aan faalangst. Wij focussen ons hierbij op de schoolgaande jeugd. Hier moet bij gezegd worden dat dit ook van toepassing is voor andere groepen uit onze samenleving. 

 

Faalangst door Sociale media

 

1. Stress door overbelasting van informatie op sociale media

 

Sociale media bieden ons duidelijk positieve elementen in het leven. We kunnen heel gemakkelijk contacten onderhouden en op de hoogte blijven van mensen uit onze omgeving en ver daarbuiten. We kunnen ook veel gemakkelijker contacten leggen.  Haaks hierop staat de mogelijke invloed van sociale media op ons stressniveau. 

 

We krijgen zoveel informatie van verschillende kanalen over uiteenlopende onderwerpen en personen dat we eigenlijk overbelast worden met informatie. Er is te veel informatie en wij zijn niet in staat om deze allemaal te verwerken. Jongeren die het moeilijk hebben om relevante informatie te filteren, hebben een veel grotere kans om negatieve stress te ervaren het lezen, horen, en verwerken van de informatie. 

 

2. Stress door vergelijkingsmogelijkheid op sociale media 

 

Naast deze overbelasting van informatie zorgen sociale media ervoor dat jongeren in contact komen met anderen waar ze anders nooit mee in aanraking zouden komen. Je hebt als jongere dus meer contacten dan vroeger. Dit heeft als gevolg dat je meer van anderen ziet, maar dat er ook meer mensen jou zien. Veel mensen zorgen ervoor dat ze zo positief mogelijk gezien worden door anderen, ze gaan als het ware enkel hun successen tentoonstellen zodat er een positief beeld wordt gevormd van hen. 

 

Doordat je meer contacten hebt, kan je jezelf makkelijker vergelijken met anderen. Het gevaar sluipt hierin dat jongeren zichzelf enkel gaan vergelijken met de positieve beelden die personen schetsen. Jongeren gaan zichzelf en elkaar dus niet objectief beoordelen op vlak van kennis, ervaringen en uitzicht. 

 

Jongeren die zichzelf vergelijken met leeftijdsgenoten of interessegenoten kunnen hierdoor zowel positief als negatief beïnvloed worden. De jongere kan een motivatie ondervinden om te presteren door de beelden van anderen te zien, zowel om een ideaalbeeld na te streven als zich beter te voelen dan anderen. De keerzijde hiervan is dat jongeren kans hebben op een negatieve prestatiedrang. Dit bespreken we in het volgende deel. 

 

Naast de wil om te presteren, kan het vergelijken met iemand anders frustraties veroorzaken. De jongere ziet telkens positieve beelden waardoor hij of zij vaak beelden ziet van mensen die het op een bepaald vlak beter doen. Ten eerste kan het contrast tussen de jongere en de andere ervoor zorgen dat een lager zelfbeeld wordt gevormd. Daarnaast kunnen er frustraties opgewekt worden doordat de jongere het idee krijgt niet even goed te kunnen presteren als anderen. Als derde kan je ook stellen dat jongeren hun eigen falen of mislukkingen in het leven gaan uitvergroten omdat ze het gevoel krijgen door de positieve beelden dat enkel zij dit ervaren en anderen niet. Ze gaan minder relativeren. 

 

De stress die dit veroorzaakt werkt vaak als een neerwaartse spiraal. Het gevormde lagere zelfbeeld gaat samen met de angst om te mislukken, de faalangst. Jongeren met faalangst hebben de voorkeur om mogelijke situaties met kans op mislukking te vermijden waardoor ze uiteindelijk echt gaan falen. 

 

3. Stress door prestatiedrang op sociale media

 

Doordat de jongere zich vergelijkt met anderen, gaat deze ideaalbeelden en rolmodellen vormen. Dit zorgt er vaak voor dat de motivatie om te presteren groter wordt doordat hij of zij het ideaalbeeld of het rolmodel wil volgen. Ook het omgekeerde geldt; de jongere wil door een ideaalbeeld na te streven, zich beter profileren dan anderen en zelf soms een rolmodel worden. 

Jongeren willen zich vooral onderscheiden van anderen en dit gebeurt meer en meer op basis van prestatie. 

 

Naast de positieve gevolgen als motivatie en uitdaging, vormt het presteren regelmatig ook negatieve effecten op de jongere. Dit is vooral zo als het presteren dwangmatig wordt en de prestatiemotivatie evolueert in een prestatiedrang. 

 

De jongere komt in contact met zoveel uiteenlopende persoonlijkheden en interesses waardoor ze geneigd zijn om zo goed mogelijk te presteren in de brede waaier van positieve beelden. Door de hoeveelheid aan beelden, kan er stress optreden om op alle mogelijke vlakken en interesses te presteren. Men volgt vaak de idee dat hoe meer positieve beelden je kan tonen, hoe beter het is. Naast de stress vormen mislukkingen een bijkomend gevaar voor faalangst. Doordat de jongere zoveel verschillende uitdagingen aangaat, heeft hij of zij meer kans om wel eens te falen. Zoals eerder beschreven gaat de jongere het falen uitvergroten ten opzichte van de positieve prestaties waardoor faalangst gemakkelijker ontstaat. 

 

Naast de hoeveelheid van uitdagingen, is er ook de haalbaarheid. Door de positieve beeldvorming op sociale media, worden de uitdagende doelen perfectionistisch voorgesteld. Hierdoor gaan jongeren soms de lat te hoog leggen voor zichzelf. De beelden die ze nastreven zijn dan onrealistisch wat er weer voor zorgt dat er een grotere kans op falen is.  

 

4. Stress door prestatieverwachting op sociale media

 

Sociale media leggen niet enkel prestatiedrang op de jongere zelf. Ook worden er verwachtingen hoger opgesteld door de omgevingen zoals de ouders en vrienden. Ouders zien bijvoorbeeld enkel de positieve beelden van andere jongeren. Ouders scheppen ook regelmatig op door de prestaties van hun eigen kinderen uit te vergroten. Hierdoor stellen ouders vaak te hoge eisen op voor hun kind wat stress veroorzaakt voor heel het gezin. Met alle gevolgen van dien. 

 

Samenvatting 

 

We kunnen dus stellen dat sociale media onrechtstreeks invloed hebben op het stressniveau van de jongere. Vooral de positieve beeldvorming naast de drang en verwachting om even goed of beter te presteren dan de zovele contacten, zorgen voor de voedingsbodem van faalangst.

 

 

 

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.