EIGEN CURSUSSEN

Veel studenten hebben moeilijkheden om de juiste leerstofinhoud te vinden voor hun examens bij de Examencommissie.

 

De Examencommissie heeft vakfiches die niet altijd aansluiten bij de leerplandoelstellingen van het regulier onderwijs. De uitgeverijen richten zich op het regulier onderwijs waardoor de leerinhouden van de werkboeken en handboeken die te vinden zijn in de winkel niet volledig overeenkomen met de leerinhouden die de student nodig heeft om te slagen op de examens van de Examencommissie.

 

Daarnaast zijn er enkele kleinere uitgeverijen die wel cursussen maken, gericht op de vakfiches van de examencommissie, maar meestal samenraapsels zijn van andere cursussen. Vaak staan hier te veel leerinhouden in en is de inhoud niet aangepast aan de evaluatievormen van de Examencommissie.

 

Doordat wij ons vooral richten op studenten van de Examencommissie en doordat wij heel regelmatig examens gaan inkijken, hebben wij een goed zicht op de vraagstellingen, de leerinhouden waar een nadruk wordt opgelegd en de gevraagde notaties op examens.

 

Met deze kennis, schrijven wij eigenhandig cursussen die de vakfiches tot in detail volgen en waarbij de nadruk wordt gelegd op de belangrijkste onderdelen en notaties. Er wordt geen informatie te veel gegeven en geen toepassing te weinig aangekaart.

 

Je kan een opsomming van onze cursussen bekijken door te klikken op onderstaande afbeelding.

 


GEBRUIK VAN ONZE CURSUSSEN

  1. Onze cursussen zijn volledig en vrijblijvend beschikbaar voor elke leerling die bij ons lessen volgt.
  2. Er kan ook gebruik gemaakt worden van onze cursussen door leerlingen die geen les volgen bij ons. Dit is expliciet voor leerlingen die zelf studeren via de Examencommissie. Andere kantoren, bijlesleerkrachten of scholen krijgen geen toestemming om deze cursussen te gebruiken. (zie voorwaarden)

 

In beide gevallen werken wij met voorwaarden en een vrije bijdrage. De uitleg kan je lezen hieronder.

 

Indien je gebruik wilt maken van onze cursussen vragen wij om het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Dit is om na te gaan wie onze cursussen gebruikt en dat deze enkel gebruikt worden door leerlingen die daadwerkelijk studeren via de Examencommissie. Nadien nemen wij contact op.

 


VRIJE BIJDRAGE

De financiële middelen waarover INzicht beschikt, bestaan voornamelijk uit twee delen: bijlesuren en inzagemomenten.

Onze visie is om leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen bij het behalen van hun diploma aan de examencommissie. De huidige hulp van organisaties, bureaus en leermiddelmakers schiet momenteel te kort. Wij proberen ons steentje bij te dragen om de te kort aan hulp op te vullen. Hiervoor maken wij naast onze uren cursussen volledig gebaseerd op de vakfiche van het vak, gaan wij gratis mee naar inzages om van hieruit proefexamens op te stellen die de leerlingen helpen bij de voorbereiding van hun examens.

Reguliere scholen, CVO’s en enkele bureaus krijgen subsidies van de overheid. Hier kunnen wij als INzicht niet van genieten waardoor onze werkingsmiddelen een pak minder zijn. Om de hulp te kunnen blijven garanderen en de cursussen/examens up-to-date te houden, vragen wij hiervoor graag een vrijwillige bijdrage.

Waarom een vrijwillige bijdrage en geen vast bedrag? Wij zijn van oordeel dat niet iedereen dezelfde middelen heeft. Het mag niet zijn dat leerlingen met minder middelen minder hulp kunnen krijgen. Daarom hopen wij dat iedereen eerlijk is en een bijdrage geeft die voldoet aan zijn of haar middelen en zelf de waarde inschat van de hulp.


VOORWAARDEN

Wij leveren de cursussen en proefexamens digitaal aan. Deze cursussen en proefexamens zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze mogen afgedrukt worden voor eigen gebruik. De cursussen en proefexamens worden aangekocht voor één gezin. Deze mogen dan ook enkel gebruikt worden door het gezin.

Indien er meerdere gezinnen/studenten de cursussen of proefcursussen willen gebruiken, vragen we deze door te verwijzen naar ons (de aankoop is namelijk met vrije bijdrage). Wij willen toezicht houden op wie de cursussen en proefexamens gebruikt en bekijkt. Dit heeft meerdere redenen.

De drie voornaamste hiervoor zijn:

  1. In het verleden zijn er andere bureaus die onze cursussen en proefexamens gebruikten voor hun eigen lessen.

  2. De proefexamens zijn gebaseerd op examenvragen waarbij de meeste vragen letterlijke overnames zijn van de werkelijke examens. Als deze verspreid geraken en dit komt terecht bij de examencommissie (waarvan enkele medewerkers ook in de Facebookgroepen zitten.) dan is er een grote kans dat deze vragen nooit meer terugkomen en de examens aangepast worden.

  3. We willen onze werking zo goed en goedkoop mogelijk houden en hebben hier dan ook financiële steun bij nodig.


Indien wij vernemen dat deze cursussen en/of proefexamens worden doorgegeven of dat de wachtwoorden worden rondgedeeld, zijn wij genoodzaakt om acties te ondernemen.

 


AANVRAAGFORMULIER