Wat is INzicht? » Examencommissie
 

BIJLES EN HULP BIJ VERSCHILLENDE STUDIERICHTINGEN

 

Wil je een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen? Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan dat. 

 

Deelnemen aan de Examencommissie vraagt de nodige inzet, zelfstandigheid en discipline. Je volgt geen les op een school, moet zelf handboeken en nuttige informatie verzamelen, op eigen initiatief je examens plannen en regelmatig studeren.

 

Ouders en studenten die ervaring hebben met de Examencommissie zullen ongetwijfeld weten dat dit helemaal anders is dan het regulier onderwijs. Om hulp aan te bieden als bijlesbureau is het dus niet voldoende om enkel kennis te hebben van je vakgebied. Het is noodzakelijk om het reilen en zeilen van de Examencommissie helemaal te doorgronden, de verwachtingen in te schatten en een haalbaar traject op te maken.

 

INzicht is er om jou doorheen het traject Examencommissie te begeleiden. Samen met jou gaan we op zoek naar een opleidingstraject op maat. We helpen je bij  het plannen van examens en het inoefenen en begrijpen van de leerstof.  Daarnaast krijg je bij een pakket bijlesuren, vanaf je eerste bijles tot aan je examen, toegang tot volledige en overzichtelijke cursussen die je van thuis uit kan gebruiken. 

Wij volgen de vakfiches en examens van alle vakken zo goed mogelijk op. Elke verandering passen we toe in onze lessen en cursussen. Onze lessen zijn dan ook volledig gericht op de vakfiches en examens. Geen theorie te veel of toepassing te weinig.

Op regelmatige basis gaan wij met studenten mee naar inzages om hun examens in te kijken. Hierdoor hebben we een grote kennis over de vraagstellingen, verwachtingen, evaluatiemogelijkheden en moeilijkheden voor elk vak.

 

Momenteel kan INzicht jou voor volgende volledige studierichtingen begeleiden: 

Graad Onderwijsvorm Studierichting
Eerste graad a - stroom Moderne wetenschappen
Tweede graad aso Economie
Latijn
Humane Wetenschappen
Wetenschappen
tso Handel - Talen
Derde Graad aso Wetenschappen - Wiskunde
Humane Wetenschappen
Economie - Wiskunde
Economie - Moderne Talen
Economie - Wetenschappen
Moderne Talen - Wetenschappen
Moderne Talen - Wiskunde
Latijn - Wiskunde
Latijn - Wetenschappen
Latijn - Moderne Talen
tso Sociale Technische Wetenschappen
Handel
PR en Onthaal
Farmaceutisch Technisch Assistent
Secretariaat - Talen
Lichamelijke Opvoeding en Sport

HULP BIJ INZAGE

 

INzicht gaat op vraag mee naar de inzage van jouw examen. Wij kennen de vakfiches van de verschillende vakken en richtingen tot in de puntjes en weten hoe de vraagstellingen opgesteld mogen worden en hoe de evaluatie dient te verlopen. 

Tijdens een inzage geven wij extra uitleg bij de vragen over hoe je deze in de toekomst best studeert en welke antwoorden je kan geven. 

Daarnaast spitten wij het examen uit en bekijken we samen met de leerling waar de evaluatie niet correct is verlopen. 

Op deze manier hebben wij al meerdere studenten geholpen bij het begrijpen van de vraagstellingen én het aanpassen van de huidige score naar een correcte score. Dit resulteert regelmatig in het stijgen van het resultaat van het examen waarvoor een inzage was gepland (bv. 55% i.d.p.v. 47%) of het afleggen van een beter volgend examen.