ALLE VAKKEN VOOR VOLGENDE RICHTINGEN

EERSTE GRAAD A-STROOM

MODERNE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD ASO

ECONOMIE

LATIJN

HUMANE WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD TSO

HANDEL - TALEN

DERDE GRAAD ASO

ECONOMIE - MODERNE TALEN

ECONOMIE - WETENSCHAPPEN

ECONOMIE - WISKUNDE

HUMANE WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN - WISKUNDE

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

DERDE GRAAD TSO

HANDEL

SECRETARIAAT TALEN

SOCIAAL EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN


ALGEMENE VAKKEN VOOR VOLGENDE RICHTINGEN

TWEEDE GRAAD BSO

KANTOOR

TWEEDE GRAAD KSO

BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN

DERDE GRAAD ASO

LATIJN - MODERNE TALEN

LATIJN - WETENSCHAPPEN

LATIJN - WISKUNDE

DERDE GRAAD TSO

FARMACEUTISCH TECHNISCH ASSISTENT

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS

DERDE GRAAD BSO

KANTOOR - KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOOR - LOGISTIEK

DERDE GRAAD KSO

BEELDENDE VORMING

MUZIEK