TOELATINGSEXAMEN ARTS EN TANDARTS 

 

Als je wilt studeren voor arts of tandarts (geneeskunde) dien je eerst een toelatingsexamen te doen. Dit is geen gemakkelijke opdracht en INzicht kan je hierbij helpen.

 

Ten opzichte van de vorige jaren zijn de toelatingsexamens dit jaar strenger geworden. Het is dus heel belangrijk om je goed en op tijd voor te bereiden. 

 

  1. Enkel geslaagd zijn is niet voldoende. Er wordt voordien bepaald hoeveel studenten er worden toegelaten voor de opleiding arts of tandarts. Dit jaar worden slechts 1102 kandidaat-artsen toegelaten en 135 kandidaat-tandartsen. Enkel de besten mogen dus starten aan de opleiding. 
  2. De student krijgt minder tijd om zich voor te bereiden op het toegangsexamen, de examens vallen dit jaar onmiddellijk na het huidige schooljaar, namelijk op 2 en 3 juli. 
  3. Er is geen kans meer op een herkansing of tweede zit. De leerling moet dus in één keer slagen. 

 

INzicht helpt jou bij de voorbereiding van jouw toelatingsproef. Wij verzorgen bijlessen voor de vakken fysica, wiskunde, biologie en chemie waarin we focussen op de examenvragen van de toelatingsproeven. Daarnaast krijg je gedurende de periode van bijles overzichtelijke en volledige cursussen ter beschikking waardoor de jongere de juiste theorie en toepassingen in handen heeft. 

 

Wij staan voor individuele begeleiding op maat. Veel andere organisaties bieden groepscursussen aan voor meer dan 20 personen samen. Uit ondervinding en feedback van jongeren die zo'n groepscursus hebben gevolgd, weten we dat de kans op slagen bij individuele begeleiding of in kleine groepjes een pak groter is.. 

 

Heb je interesse om begeleid te worden door INzicht doorheen je voorbereiding voor de toelatingsexamens? Neem gerust contact op met ons en samen zoeken we naar een eerlijke en op jouw maat aangepaste begeleiding.

 

Oefeningensessies 2020

 

Eind juni geeft INzicht oefeningensessies voor het ingangsexamen arts en tandarts. Deze sessies omvatten geen theoretische uitleg. De student werkt intensief aan voorbeeldexamenvragen waarbij samen wordt gekeken hoe deze moeten worden opgelost, hoe ze in elkaar zitten en er wordt stap voor stap uitleg gegeven. 

Op deze manier worden de studenten voorbereid op de eigenlijke toegangsexamenvragen. Doordat dit net voor het toegangsexamen wordt georganiseerd, kunnen de leerlingen zich op deze manier zelf testen en hun kennis bijschaven waar men problemen bij voelt.